Scurt Istoric

Istorie Decembrie 9, 2014

Sfinţirea noului loc de biserică şi casă parohială în anul 2002, în Parohia ,,Sf. Dumitru”, sat Iazu-Nou, comuna Şipote, judeţul Iaşi.

-          dotarea paraclisului ,,Sf. Dumitru” cu cele necesare slujirii liturgice;

-          finalizarea construcţiei bisericii cu hramul,,Sf. Cuv. Parascheva” şi ,,Sf. Pantelimon”, biserica fiind actualmente în stadiul pregătirii pentru pictură în tehnica frescă, instalare centrală termică, dotare biserică cu catapeteasmă pictată şi mobilier, icoane, precum şi cele ncesare slujirii liturgice, racordarea la sistemul de apă curentă;

-          construire în anul 2003 (iunie-octombrie) a casei parohiale, compusă din 4 camere, magazie, un birou parohial si grup sanitar functional, racord la apă curentă, telefonie, televiziune şi internet, geamuri termopan, instalare centrală termică,  împrejmuire cu gard de lemn şi porţi de fier, precum şi  plantarea unei livezi de pomi fructiferi;

-          construirea unei case sociale în perioada 2011-2012, cu sală de mese, bucătărie utilată, birou şi grup sanitar funcţional, racordarea la sistemul de apă curentă şi canalizare, sistem de incălzire;

-          instalarea sistemului audio pentru interiorul şi exteriorul bisericii şi casa praznicară;

-          achiziţionarea unor covoare, traverse, 100 scaune şi policandre in biserică;

-          achiziţionarea unor obiecte de cult şi veşminte preoţeşti – 5 Sfinte Evanghelii, 3 seturi Sfinte Vase, 5 Sfinte cruci de binecuvântare, 15 rânduri veşminte preoţeşti, 5 clopote, 3 rânduri acoperăminte Sfânta Masă, Minee, apostol, cărţi de cult, strană cântăreţ;

-          obţinerea unor ajutoare financiare pentru parohie în valoare de  100.000 lei prin HG 510 /  2008 şi 2009 şi a unui ajuor de 50.000 lei din partea Consiliului Local Şipote.

-          În decursul anilor 2004-2012 – obţinerea unor sponsorizări financiare şi materiale în valoare de 200.000 lei, folosite în scopul derulării şantierelor şi proiectelor desfăşurate de parohie.